vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 318 Rekonstrukcija vodovoda na Markljevi ulici


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Vprašanje kdaj se predvideva zamenjava oz. rekonstrukcija vodovoda na Markljevi ulici. Pobuda da se postopki pospešijo.

Odgovor

Rekonstrukcija vodovoda na Markljevi ulici se bo izvedla v sklopu investicijskega vzdrževanja v letu 2021. Trenutno potekajo aktivnosti vezane na izvedbo projektne dokumentacije. V sklopu rekonstrukcije bomo preplastili tudi cesto.

 

 

 

Pripravila:

Špela Bele Zatežić

strokovna sodelavka VII/2-I-za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam