vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020-275 Okoljsko sprejemljivejši mestni avtobusi


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Vprašanje ali je v načrtu zamenjava mestnih avtobusov na dizelsko gorivo z okoljsko sprejemljivejšimi vozili recimo na zemeljski plin.

Odgovor

Vozni park za izvajanje mestnega potniškega prometa šteje 8 avtobusov. Ob sklenitvi koncesijske pogodbe so vozila ustrezala najvišjim ekološkim standardom. Trenutno ni na voljo ustreznih subvencij ali drugih  sofinanciranj za nakup ekološko sprejemljivejših avtobusov. V kolikor se bodo pojavili ustrezni razpisi, se bomo na njih prijavili.

 

Pripravil:

 

 

Gregor Muhič                                                                                         Miloš Dular

Strokovni sodelavec za mobilnost                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam