vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020-243 Analiza stroškov sušenja blata


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Pobuda da se pripravi analiza stroškov sušenja blata. Že nekajkrat je vložil pobudo in ni dobil konkretnega odgovora na vprašanja kot so: kolikšna je poraba energije za sušenje blata, koliko energije se pridobi, stroški deponiranja suhega oz. mokrega blata, stroški investicije in stroški vzdrževanja, oz. da se prikažejo stroški skozi celoten proces na letnem nivoju od zagona sušilnice blata. Analiza naj obsega primerjavo procesa kjer se upošteva vse od nastanka blata pa do odlaganja (sušeno blato vs. mokro blato - prednosti in slabosti).

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je pobudo poslala izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod in hkrati upravljavcu komunalne infrastrukture Komunali Novo mesto d.o.o.

Iz Komunale Novo mesto d.o.o. so sporočili, da odgovor pripravljajo, vendar ga zaradi obsežnosti ne bodo mogli pripraviti do seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki bo dne 9.7.2020.

 

Takoj, ko bomo odgovor prejeli, ga bomo posredovali Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.

 

Pripravil:

mag. Jože Kobe                                                                                                

                                                                                                              

dr. Iztok Kovačič                                    

  vodja urada

 

dr. Vida Čadonič Špelič

 

direktorica

Nazaj na seznam