vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–242 Sodelovanje občinske uprave in KS Bučna vas pri izvajanju projekta javna razsvetljava v KS Bučna vas


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

V odgovoru št. 9001-11/2019-210 glede javne razsvetljave KS Bučna vas občinska uprava navaja, da se vsa dela izvajajo v skladu s predstavniki KS Bučna vas, po drugi strani pa predsednik KS negoduje o nedostopnosti občinske uprave, da se realizira JR. Do danes še ni javnega razpisa za izbor izvajalca del. Kdaj se lahko pričakuje izbor izvajalca del, ki so povezani z JR ter kdaj se bo nadaljevalo z izgradnjo JR. 

Odgovor

Vse prioritete in posamezne faze izgradnje CR na območju krajevne skupnosti so določene s soglasjem oziroma na predlog krajevne skupnosti.

Prvi del izvedbe CR je že v fazi realizacije. V drugem delu, kjer gre za projekte sofinanciranja projektov krajevne skupnosti, pa se pripravljajo detajlni popisi za vse prijavljene projekte. Zaradi ocenjene vrednosti vseh investicij je potrebno izbrati izvajalca preko Portala javnih naročil – eNaročanje. Objava naročila bo izvedena v mesecu juliju.

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam