vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–241 Umestitev ležečega policaja v Koroški vasi


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

11.7.2019 je podal pobudo glede umestitve ležečega policaja v Koroški vasi in še vedno ni prejel odgovora, čeprav je bilo rečeno, da bo novembra 2019 opravljeno štetje prometa in sprejeti ukrepi. Ni prejel odgovora in pobuda občinski upravi da se pripravi odgovor.

Odgovor

V Koroški vasi so bile opravljene meritve prometa. Glede na rezultate meritev je bil podano zaprosilo za izvedbo kontrole prometa. Po ponovnih meritvah v mesecu septembru bo sprejeta odločitev o ukrepih.

 

 

                            Jure Duh

        višji svetovalec za promet, SO OUD

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam