vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-211 Obnova Mirnopeške ceste


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Vprašanje glede izgradnje oz. obnove Mirnopeške ceste. Že pred veliko časa je bilo rečeno, da se bo začela obnova Mirnopeške ceste, a dogaja se nič.

Odgovor

Javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del, ki ga vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je zaključeno. Izvajalec je že uveden v delo, predviden zaključek gradnje je januarja 2021.

 

 

Pripravila:

Špela Bele Zatežić

strokovna sodelavka VII/2-I-za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam