vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-210 Javna razsvetljava Bučna vas


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Pobuda, da občina pospeši izgradnjo javne razsvetljave na območju KS Bučna vas; ali bi se lahko terminsko opredelilo po sklopih: za katera območja in kdaj bi se predvidevala izgradnja.

Odgovor

Izgradnja javne razsvetljave v KS Bučna vas se izvaja v soglasju s KS Bučna vas po posameznih območjih, tako preko sofinanciranja programov krajevnih skupnosti kot preko programa investicij in investicijskega vzdrževanja v sistem javne oziroma cestne razsvetljave. Skladno s pozivom krajevnim skupnostim imamo za vse krajevne skupnosti določene prioritete izgradnje javne razsvetljave za naslednje triletno obdobje.

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam