vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-209 Primerljivost novomeškega vodovodnega sistema s primerljivimi evropskimi vodovodnimi sistemi


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Pobuda, da se pridobijo podatki o primerljivih vodovodnih sistemih 5 evropskih mest in se ugotovi ali so te vodne izgube res tako velike oz. da se znamo umestiti.

Odgovor

Po javno dostopnih podatkih GZS - Zbornice komunalnega gospodarstva, je Slovenija po razvitosti vodovoda v samem evropskem vrhu in sicer s 15 m dolžine omrežja na prebivalca in 28% izgubami na vodovodnem sistemu.

 

Podatki pridobljeni od Komunale Novo mesto pa so sledeči:

  • 10,48 m vodovodnega omrežja na prebivalca,
  • 19,99% izgube na vodovodnem omrežju.

 

Podatkov o primerljivih mestih po Evropi nimamo, so pa javno dostopni podatki za države Evropske unije in sicer:

 

 

dolžina omrežja na prebivalca (m/preb)

Izgube %

Nemčija

6,94

6,5

Estonija

4,73

28,5

Slovaška

5,5

27,5

Finska

19,4

18,5

Poljska

5,4

15

 

 

Pripravil:

Špela Bele Zatežić

strokovna sodelavka VII/2-I-za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

 

Nazaj na seznam