vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-195 Postavitev fizičnih ovir po polni črti pri bencinskem servisu OMV v Bršljinu


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Pobuda za postavitev fizične ovire pri bencinskem servisu OMV v Bršljinu. Zaradi nespoštovanja voznikov, ki iz smeri centra Novega mesta zavijajo preko polne črte na bencinski servis OMV Bršljin ter posledičnih povzročanj zastojev na Ljubljanski cesti.

Odgovor

Pojav smo že zaznali in v pripravi je ukrep za preprečevanje nedovoljenega zavijanja na in iz območja bencinskega servisa. Izvedba je predvidena v aprilu 2020.

 

Pripravil:

 

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam