vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-194 Postavitev semaforja na križišču Ljubljanske ceste z ulico V Brezov log


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Prebivalci z ulice v Brezov log ter ostalih zalednih ulic, ki se vključujejo na Ljubljansko cesto se pritožujejo, da se vse težje vključujejo na Ljubljansko cesto zaradi dolgih kolon in slabe preglednosti iz smeri centra Novega mesta. Vzrok za težko vključevanje vidijo v slabi kulturi voznikov, semaforju pri uvozu na parkirišče pri Mercatorju ter slabi pretočnosti krožišča v Bučni vasi. Zato dajem pobudo za postavitev semaforja, ki se lahko vklopi po potrebi na osnovi induktivne zanke.

Odgovor

Izboljšanje preglednosti pri vključevanju zaradi objekta, ki predstavlja oviro v preglednostnem trikotniku, lahko dosežemo z rušitvijo objekta ali postavitvijo prometnega ogledala. V danem primeru postavitev prometnega ogledala zaradi geometrije križišča ne bo dala želenih rezultatov. Preglednost v levo, pri pomiku vozila preko stop črte na priključku, znaša 55 m, kar je 10 m več od zaustavitvene razdalje vozila pri hitrosti 50 km/h. Preglednost v desno je preko 100 m.

Ukrep, ki je podan v pobudi za postavitev semaforja, katerega bi se prožilo s pomočjo induktivne zanke zahteva izvedbo predhodne analize prometnega toka na obravnavanem križišču, semaforiziranem križišču pri Mercator nakupovalnem centru, krožišču Situla in posledično na delu glavne prometne smeri (Ljubljanske ceste) iz smeri BTC. Po zajemu podatkov obstoječega stanja bi bilo potrebno izdelati simulacijo umeščanja takšne naprave s predvideno medsebojno koordinacijo delovanja semaforskih naprav, kar je povezano z medsebojno oddaljenostjo križišč. Križišče bi bilo potrebno rekonstruirati. Upravičenost takšnega ukrepa pa je vprašljiva glede na količino prometa na ulici V Brezov log.

Podatki o prometnih nesrečah na priključku za obdobje od leta 1.1.2015 do 30.1.2020 izkazujejo tri prometne nesreče. Dve nesreči z lažjo telesno poškodbo (ni podatka o vrsti in udeležencih prometne nesreče; ali gre za udeležbo z motornimi vozili, ali gre tudi za udeležbo  pešca ali kolesarja in ena nesreča s hudo telesno poškodbo pešca zaradi očitne napake voznika, ki je spregledal pešca in ga zbil na prehodu). Ni podatkov o vzroku in ali je prišlo do prometne nesreče pri zavijanju iz ulice V Brezov log. Za bolj podrobne podatke o stanju prometnih nesreč za obdobje od leta 2010 do 2020 smo zaprosili Policijsko postajo Novo mesto.

 

Pripravil:

 

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam