vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-127 Dodajanje povezave za nova svetniška vprašanja na stran Pobude in vprašanja svetnikov


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Dodajanje povezave za nova svetniška vprašanja na stran Pobude in vprašanja svetnikov

Pobuda, da se na spletni strani MO NM Pobude in vprašanja svetnikov doda povezava, ki svetnike vodi na obrazec za postavitev novih vprašanj.

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/pobude-in-vprasanja-svetnikov/

 

 

Odgovor

Na spletni strani https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/pobude-in-vprasanja-svetnikov/ je bila dodana povezava.

 

Pripravil:

 

Peter Žunič Fabjančič

Višji svetovalec za informiranje

 

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam