vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-126 Postavitev ležečih policajev v naselju Koroška vas


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Postavitev ležečih policajev v naselju Koroška vas

Spoštovani, S strani krajanov Koroške vasi sem prejel pobudo, da se v naselju Koroška vas namesti ležeče policaje z namenom umirjanja prometa v območju poselitve.

126.pdf

Odgovor

Pred izvedbo ukrepov je potrebno izvesti meritev prometa s postavitvijo merilnih naprav. Lokacijo bomo ponovno vključili v obseg izvajanja meritev in pridobili podatke na več lokacijah. Glede na zasedenost merilnih naprav bomo meritve izvedli v novembru 2019. Na podlagi pridobljenih podatkov bodo predvideni nadaljnji ukrepi.

 

 

Pripravil:

 

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam