vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-125 Podaljšanje linije mestnega potniškega prometa


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Podaljšanje linije mestnega potniškega prometa

Spoštovani, Čez Kamence, Potočno vas in Muhaber je zadnji jutranji avtobus okoli 9.10 ure. Naslednji je šele ob 13. in nekaj minut. Za vse uporabnike javnega prevoza, ki imajo opravka v mestu (zdravnik, javna uprava, tržnica...) je “luknja” za prevoz prevelika. Zato predlagam dve možni rešitvi: (ponovno)uvedbo krožne linije, kot je že bila. Ta je zakrožila po celotnem mestu okoli 11. Če je to neracionalno pa podaljšanje linije 4 ob 10.27, kot je podaljšana zjutraj ob 6.20. V jutranjem podaljšanju avtobus v krožišču pri situli zapelje po Ljubljanski do obračališča, preko Dol. Kamenc, Potočne vasi in Muhaberja ter se pri Mercatorju vrne na “svojo”pot.

125.pdf

Odgovor

Glede na prejete pobude o dodatnih vožnjah v dopoldanskem času bomo preučili možnost, da bi uvedli tako imenovano krožno linijo. 

 

Pripravil:

 

Gregor Muhič                                                                                         Miloš Dular

Strokovni sodelavec za mobilnost                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam