vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-106 Iskalnik v Dolenjskem uradnem listu


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Dolenjski uradni list je po letnikih lepo prikazan, če pa se želi poiskati nek naključen odlok, pa je potrebno odpreti vsak letnik posebej, zato pobuda, da se to prikaže na nek drugačen način, da bi bilo iskanje hitrejše in učinkovitejše.

Odgovor

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto smo za hitrejše in lažje iskanje vsebin predvideli napreden iskalnik.

Primer: v Iskalnik vpišemo ključno besedo, ki jo iščemo. V spodnjem primeru smo vpisali besedo PROMET. Nad prikazanimi zadetki odkljukamo vse opcije, razen »dolenjski uradni list« in potrdimo rdeč gumb Najdi. Zadetki s ključno besedo PROMET so sedaj samo iz Dolenjskega uradnega lista.

 

Pripravil:

Peter Žunič Fabjančič

Višji svetovalec za informiranje

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

iskalnik 1

Nazaj na seznam