vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-75 Plačevanje mesečnih oz. enkratnih kart za mestni prevoz


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Predlagam, da se po vzoru plačevanja parkirnin (s pomočjo telefona) omogoči tudi plačevanje mesečnih oz. enkratnih vozovnic za mestni potniški promet. Lahko se poišče tudi drugačen način, ki bo omogočal plačila preko elektronskih sistemov plačevanja. Z navedenim bomo morda pridobili še kakšnega uporabnika mestnega prevoza. 

Odgovor

Na MONM poteka projekt Mestna kartica v katerem razvijamo plačevanje s pomočjo kartice za razne aktivnosti v mestu. S kartico bo najprej možno plačevati  stroške parkiranja, uporabo sistema GoNM in mestnega potniškega prevoza. Sistem  bo na voljo  preko aplikacije za pametne telefone in tudi v obliki fizične kartice.

 

 

 

Pripravil:

 

 

Gregor Muhič                                                                                         Miloš Dular

Strokovni sodelavec za mobilnost                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam