vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019 - 46 Pobuda za posredovanje informacij o sistemskih rešitvah in izbiri izvajalca za praznjenje košev na avtobusnih postajališčih


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

22.5.2017 je svetnik podal pobudo glede praznjenja košev na avtobusnih postajališčih; smeti v polnih koših ob vetru letijo vsepovsod naokoli. Takrat je bil s strani Občinske uprave podan odgovor, da se bodo poiskale sistemske rešitve in izbral izvajalec, ki bo te koše redno in učinkovito praznil; pobuda, da se posreduje informacije, kaj se je do danes naredilo.

Odgovor

V okviru programa čiščenja in vzdrževanja javnih površin na območju Novega mesta, praznjenje košev na avtobusnih postajališčih izvaja JP Komunala Novo mesto.

 

Pripravil:

Jure Duh

Dr. Vida Čadonič Špelič

višji svetovalec

Direktorica občinske uprave

 

 

Miloš Dular

Vodja oddelka za promet in mobilnost

 

Nazaj na seznam