vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-45 Dopolnitev odgovora, št. 9001-1/2019-25 - terminska opredelitev delovanja komisije


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Dne 31.1.2019 je svetnik podal pobudo pod št. 9001-1/2019-25 glede Požarne/potresne varnosti na območju starega mestnega jedra. Glede na prejeti odgovor je zaprosil, da se terminsko opredeli kdaj se bo sestala komisija. t.j. MONM, GRC in Komunala.  

Odgovor

Mestna občina Novo mesto, bo skupaj z GRC Novo mesto in JP Komunalo opravila ogled mesta v prvi polovici meseca maja 2019.

 

 

Pripravila:

mag. Lidija Plut

podsekretarka

 

 

Fikret Fejzić

Višji svetovalec za zaščito in reševanje

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam