vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-44 Sanacija plazu Mihovec pri Podgradu


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Pobuda za sanacijo plazu pri naselju Mihovec pri Podgradu, ki že dalj časa ogroža sosesko

Kdaj in na kakšen način bo opravljena sanacija plazu v naselju Mihovec pri Podgradu. Iz priloženih slik je razvidno, da bo lahko ob naslednjem spomladanskem deževju plaz odnesel cesto. Zato je potrebno takojšnje ukrepanje, da se prepreči morebitna večja škoda ter povzročijo večji stroški sanacije.

mihovec.pdf

Odgovor

Sanacija plazu na občinski cesti LC 295121, Vinja vas – Podgrad – Pristava – Mihovec, je predvidena v letošnjem letu. Sanacija se bo izvedla z zaščito brežine s kamnito zložbo.

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam