vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Avtobusna postaja


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Vprašanje, ali je prišlo z avtorjem novomeške avtobusne postaje do dogovora na kakšen način sanirati oziroma preurediti avtobusno postajo, da bo na izgled lepša ter prijaznejša uporabnikom?

Odgovor

Avtobusna postaja se deli na del, ki služi avtobusnemu prometu in zgradbo, ki je poslovni objekt in lastnina lastnikov posameznih delov stavbe. V januarju je bil sodno določen upravnik zgradbe, ki bo vodil vse postopke v zvezi z ureditvijo objekta. Površine, ki so last Mestne občine Novo mesto in so v neposrednem stiku z objektom pa smo že začeli urejati.

                                                                                                                Miloš Dular

                                                                                          vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam