vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ustrezna označitev mestnega pokopališča Srebrniče


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Mestno pokopališče Srebbrniče je bilo nagrajeno kot najlepše parkovno pokopališče, zato si zasluži ustrezno označitev ob Topliški cesti. Obiskovalci iz drugih krajev in nekateri domačini le stežka najdejo parkirišče in pokopališče, ki je mehko umeščeno v zeleno območje. 

 

Odgovor

Pokopališče Srebrniče se nahaja ob državni cesti R2-419/1203, Soteska – Novo mesto, ki je v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo. Predlog za postavitev obvestilne prometne signalizacije za označitev pokopališča (uvoz na parkirišče) je občinska uprava podala upravljavcu.

Pripravil:

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam