vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
16.11.2023 900-0011/2023-143 Poškodovana avtobusna postaja pri policiji v Bršljinu Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
26.01.2023 900-0002/2023-18 Selitev Dinosa Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
26.01.2023 900-0002/2023-17 Video kamere za nadzor prebivalcev na območju Muhaberja Peter Kostrevc Kabinet župana
26.01.2023 900-0002/2023-16 Projekt prenove vodovoda in kanalizacije za območje Brezov log Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
10.03.2022 900-0002/2022 - 485 Priprava odloka o urejenosti naselij in krajine Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
11.11.2021 900-0017/2021 - 436 Pobuda za ustanovitev sklada za povračilo škode Peter Kostrevc Urad za družbene dejavnosti
07.10.2021 900-00012/2021 - 415 Pobuda, da se v prihodnjem proračunu zagotovi več sredstev za ureditev ekoloških otokov Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
11.03.2021 900-0001/2021 - 340 Pobuda za nadzor prometa v Dolenjih Kamencah Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
11.03.2021 900-0001/2021 - 339 Vključitev policije ob spremembah prometnih režimov Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
11.03.2021 900-0001/2021 - 338 Urejene in neurejene parkirne površine Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
11.03.2021 900-0001/2021 - 337 Namestitev parkomata pri Kapitlju Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
28.01.2021 900-20/2021-336 Stanje vodovoda na Daljnjem vrhu Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
28.01.2021 900-20/2021-335 Pričetek urejanja rondoja pri tabletki Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
17.12.2020 900-19/2020 – 318 Rekonstrukcija vodovoda na Markljevi ulici Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
17.12.2020 900-19/2020 – 317 Pobuda da se odgovori na pobudi Analiza stroškov blata in Umestitev ležečega policaja v Koroški vasi Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
01.10.2020 900-12/2020-275 Okoljsko sprejemljivejši mestni avtobusi Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
28.05.2020 900-5/2020–242 Sodelovanje občinske uprave in KS Bučna vas pri izvajanju projekta javna razsvetljava v KS Bučna vas Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
28.05.2020 900-5/2020–241 Umestitev ležečega policaja v Koroški vasi Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
28.05.2020 900-5/2020-243 Analiza stroškov sušenja blata Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
06.02.2020 9001-11/2019-211 Obnova Mirnopeške ceste Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
06.02.2020 9001-11/2019-210 Javna razsvetljava Bučna vas Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
06.02.2020 9001-11/2019-209 Primerljivost novomeškega vodovodnega sistema s primerljivimi evropskimi vodovodnimi sistemi Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
12.12.2019 9001-10/2019-195 Postavitev fizičnih ovir po polni črti pri bencinskem servisu OMV v Bršljinu Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
12.12.2019 9001-10/2019-194 Postavitev semaforja na križišču Ljubljanske ceste z ulico V Brezov log Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
11.07.2019 9001-6/2019-127 Dodajanje povezave za nova svetniška vprašanja na stran Pobude in vprašanja svetnikov Peter Kostrevc Kabinet župana
11.07.2019 9001-6/2019-126 Postavitev ležečih policajev v naselju Koroška vas Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
11.07.2019 9001-6/2019-125 Podaljšanje linije mestnega potniškega prometa Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
18.06.2019 9001-5/2019-106 Iskalnik v Dolenjskem uradnem listu Peter Kostrevc Kabinet župana
18.04.2019 9001-3/2019-76 Požarna varnost v starem mestnem jedru in v drugih starejših delih strnjenih naselij Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
18.04.2019 9001-3/2019-75 Plačevanje mesečnih oz. enkratnih kart za mestni prevoz Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
14.03.2019 9001-2/2019-45 Dopolnitev odgovora, št. 9001-1/2019-25 - terminska opredelitev delovanja komisije Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
14.03.2019 9001-2/2019-44 Sanacija plazu Mihovec pri Podgradu Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
14.03.2019 9001-2/2019 - 46 Pobuda za posredovanje informacij o sistemskih rešitvah in izbiri izvajalca za praznjenje košev na avtobusnih postajališčih Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
31.01.2019 9001-1/2019-25 Požarna/potresna varnost na območju starega mestnega jedra Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
01.02.2018 Ustrezna označitev mestnega pokopališča Srebrniče Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
01.02.2018 Nadomestna gradnja - Novi trg (območje stare steklene stavbe občine) Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
01.02.2018 Brv Irča vas Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
01.02.2018 Avtobusna postaja Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
22.05.2017 Praznjenje košev na avtobusnih postajališčih Peter Kostrevc Urad za gospodarske javne službe
13.02.2017 Obračun NUSZ Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor