vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-173 Predvideno zaprtje poslovalnice pošte v Bršljinu


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Mag. Bojan Kekec

Pobuda

Pobuda v zvezi glede nameravanega zaprtja poslovalnice pošte v Bršljinu; mislim, da tak način zniževanja stroškov ko javno državno podjetje dobiva denar od države da izvaja obvezne gospodarske javne službe v tem primeru storitve je nedopustno; na tak način znižujejo kakovost storitev; to je še posebej neprijazno do starejših občanov; kot lokalna skupnost moramo odreagirati z nekim pismom župana podkrepljenim s sklepom občinskega sveta; novomeško gospodarstvo preveč daje v državni proračun, da bi na tak način nam potem zniževali kakovost izvajanja te storitve.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je Pošto Slovenije pri pridobivanju stališč lokalne skupnosti glede nameravanega zaprtja posameznih poštnih enot vsakokrat seznanila z nasprotovanjem zaprtju in Pošti Slovenije predlagala skupno preučitev možnosti za ohranitev enote oz. ustrezno alternativo. MONM ocenjuje, da je vsaj v enem primeru (zaprtje enote na Ulici Slavka Gruma) uspešno pripomogla k spremembi odločitve glede zaprtja. Župan Gregor Macedoni je prav tako redno v kontaktu s poslovodstvom pristojne poslovne enote in je ob zadnji urgenci prejel njihovo zagotovilo, da do sredine naslednjega leta v zvezi z enotami ne bo prišlo do sprememb. V tem času bo MONM vzpostavila kontakt z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS in tudi z njimi preverila njihove nadaljnje aktivnosti in politiko na tem področju ter si prizadevala za ohranjanje enakomerno razporejene mreže poslovalnic na območju občine.

 

 

Pripravila:

Meta Retar, mag.,

vodja Kabineta župana

 

Mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam