vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev razmer na sprehajališču Šance pod Kapitljem


Datum: 01. 04. 2014
Urad: Občinski inšpektorat
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Mag. Bojan Kekec

Pobuda

Pobuda, da se uredijo razmere na sprehajališču Šance pod Kapitljem z odstranitvijo klopi ali pa bolj dosledno nadzorovanje in preprečevanje nastale situacije.

Skupina občanov je opozorila na problematiko, ki se pojavlja na sprehajališču v nočnem času in predvsem čez vikend. Gre za skoraj že stalno kaljenje nočnega miru na Šancah oz. za zbiranje in popivanje, kar je zelo moteče. Policija je že večkrat intervenirala, vendar brez uspeha.

Odgovor

Območje Šanc je trenutno v fazi obnove, tako da je sprehajališče zaradi gradbenih del zaprto. Ob ponovnem odprtju pa bo Mestno redarstvo v skladu s svojimi pristojnostmi in zmožnostmi izvajalo poostreno nadzorstvo.

Nazaj na seznam