vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2022 - 530 Pločnik od Novega mesta do romskega naselja Poganci


Datum: 06. 10. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Predstavnik romske skupnosti
Svetnik: Duško Smajek

Pobuda

V Gotni vasi do romskega naselja ni pločnika; tam ne hodijo samo romski otroci; cesta je nevarna; govoril je tudi s KS; nič se ne zgodi; vsepovsod se dela, a tukaj se ne naredi nič; naj se končno zaradi varnosti otrok in ostalih naredi pločnik.

Odgovor

Hodnik za pešce se načrtuje v okviru občinskega podrobnega načrta za južno zbirno cesto, sicer se ločene peš in kolesarske površine obojestransko načrtujejo ob južni zbirni cesti. Ob Belokranjski cesti pa se načrtuje mešana kolesarska in peš površina v širini 3,00m desno ob vozišču v smeri Metlike. Ob Poganski ulici hodnik za pešce zaenkrat ni načrtovan.

 

 

 

Pripravila:

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                           v.d. direktorice

 

 

Nazaj na seznam