vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 150 Težave potepuških psov v romskih naseljih, težave z elektriko v Žabjaku, večnamenski prostor v Žabjaku


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Predstavnik romske skupnosti
Svetnik: Duško Smajek

Pobuda

Pohvala akciji glede sterilizacije mačk; izpostavil velike težave glede potepuških psov v romskih naseljih; vprašanje glede akcije občine glede potepuških psov ter vprašanje, zakaj občina Zavetišču Turk tega ne financira; vprašanje, zakaj se na občini nihče ne odziva na njegove klice, čeprav kot romski svetnik dela za vse krajevne skupnosti; novomeška občina in njeno vodstvo se slabo odzivajo glede Romov; težave glede elektrike v Žabjaku; zakaj večnamenski prostor v Žabjaku še ne dela.

Odgovor

Odlov potepuških psov za MONM izvaja zavetišče Turk, ki ima z MONM sklenjeno koncesijsko pogodbo. Zaradi učinkovitejšega opravljanja te naloge smo k sodelovanju povabili še veterinarsko inšpekcijo. Skupaj z inšpektorji in policijo bo Zavetišče Turk v mesecu novembru izvedlo ponovno akcijo odlova potepuških psov.

Zavedamo se problematike priključevanja družin na električno omrežje v romskem naselju Žabjak, ki bo aktualna ob izgradnji nove infrastrukturne ureditve. V ta namen že iščemo možne rešitve s pristojnimi organi.

Večnamenski romski center Novo mesto ima v upravljanju Razvojno izobraževalni center Novo mesto, ki v njem že izvaja dejavnosti. Pridružujejo pa se mu še nevladne organizacije in drugi, ki imajo interes izvajanja svojih dejavnosti v tem centru.

 

Pripravil:                                                         

Janez Doltar

višji svetovalec

 

 

dr. Jana Bolta Saje                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                        direktorica

Nazaj na seznam