vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 149 Težave s plačevanjem položnice za smetarino


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Predstavnik romske skupnosti
Svetnik: Duško Smajek

Pobuda

Ne le v Pogancih, ampak tudi v naselju Žabjak Brezje je situacija, ko je več oseb prijavljenih na isti številki in prihaja do težav s plačevanjem položnice za smetarino ter odvozom smeti; obvestilo se je že podjetje Komunala, vendar jih je ta usmerila na UE, kjer zadeve najprej vidijo; UE je občane zopet usmerila nazaj na Komunalo; vprašanje na koga se je potrebno obrniti; plačuje se dražjo smetarino kot vodo; vprašanje kako to rešiti; Komunala tudi ne odvaža smeti, zato se sedaj odlaga v gozdu.

Odgovor

MONM je seznanjena s tem problemom, o katerem smo že govorili s Komunalo d.o.o. Novo mesto. V želji, da se zadeva uredi in da pomagamo občanom, se bomo trudili vzpostaviti evidenco, ki bi bila v pomoč pri obračunavanju, pri čemer bomo za realizacijo tega potrebovali sodelovanje Komunale d.o.o.

 

 

Pripravil:                                                         

Janez Doltar

višji svetovalec

 

 

 

dr. Jana Bolta Saje                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                        direktorica

Nazaj na seznam