vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Narodni dom


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

 

Podpora županovim aktivnostim za izpraznitev Narodnega doma pred začetkom obnovitvenih del

Odgovor

Podpora svetnikov Marka Dvornika in mag. Mojce Špec Potočar sklepu Odbora za družbene dejavnosti, da je izhodišče za začetek obnovitvenih del na Narodnem domu predhodna izpraznitev le-tega.

 

Nazaj na seznam