vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Odvodnjavanje na parkirišču na Straški cesti


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Pobuda, da se uredi odvodnjavanje na parkirišču ob Straški cesti, ki je ob vsakem večjem deževju poplavljeno

Odgovor

Ob izvajanju ogleda na terenu smo ugotovili, da listje iz bližnjega gozda zapira obstoječe odvodnjavanje na krožnem križišču. V jesenskem času bomo temu posvetili več pozornosti in sproti odstranjevali nanose listja na odtoke.

 

Pripravil:

Mirko GRAHEK, višji svetovalec

 

mag. Jože KOBE                                                             dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

Vodja urada                                                               Direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam