vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sprememba linije MPP v obračališču Podbreznik


Datum: 07. 09. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Vprašanje, ali je možno, da bi linija avtobusa MPP, ki se zaključi v obračališču v Podbrezniku, potekala tako, da bi potekala čez naselje Prečna.

V zdajšnji trasi linije gre avtobus iz Podbreznika naravnost v Bršljin in zaobide tako naselje Prečna kot tudi tovarno Adria Mobil, d.o.o.

Odgovor

Od 1.9.2015 dalje linija 3 v mestnem potniškem prometu Novo mesto vozi iz smeri Bršljin do tovarne Adria in Prečne ter nato v Podbreznik.

 

Pripravil:

Jure DUH, višji svetovalec

 

mag. Jože KOBE                                                                dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE     

Nazaj na seznam