vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Izpostavitev javnih razprav na spletnem mestu MO Novo mesto - novomesto.si


Datum: 07. 09. 2015
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Pobuda, da se seznam vseh javnih razprav, ki v danem trenutku potekajo na spletnem mestu novomesto.si, izpostavi na vstopni strani.

Hkrati predlog, da se to izvede na mestu, kjer je trenutno razdelek "Zadnji komentarji". Slednjega se ukine in nadomesti z razdelkom "Javne razprave".

Obrazložitev:

Razdelek "Zadnji komentarji" je z vidika vsebine, ki jo prikazuje, neuporaben, saj so besede in stavki v njem zaradi omejenega prostora tako okrajšanji, da ne vsebuje  zadostnih informacij, da bi uporabnik spletnega mesta lahko razbral, kakšna je vsebina v zapisanem komentarju ali na katero temo se nanaša. Prav tako ni sistemsko zagotovljeno, da bi tam bilo prikazanih več tem, izbor je odvisen izključno od aktivnosti uporabnikov.

Razdelek "Javne razprave" na uvodni strani je potreben, ker struktura ali oblika spletnega mesta novomesto.si ne ponujata dovolj jasnega in enostavnega dostopa do teh vsebin.

Naslov razdelka naj bo hkrati povezava do podstrani, kjer so zbrane vse javne razprave. Vsebina razdelka naj bo seznam naslovov pozivov k javni razpravi. Naslovi naj bodo izpisani v celoti, brez okrajševanja. Na koncu naslova naj bo izpisano trenutno število komentarjev.

V kolikor oblikovno ni prostora za izpis vseh javnih razprav, naj se izpiše najmanj ena (zadnja) in ta v celoti. Prav tako naj se povezava do podstrani razprav smiselno vključi tudi v navigacijo spletnega mesta.

Podstran "Javne razprave" naj vsebuje seznam aktualnih in preteklih razprav. V seznamu naj bo poleg naslova izpisana tudi informacija trajanja javne razprave iz katere bo razviden njen začetek in ali je razprava še v teku. Prav tako naj bo že v seznamu izpisano število prejetih komentarjev.

Odgovor

Pobuda je sprejeta in jo bomo v najkrajšem možnem času tudi tehnično realizirali v obsegu in na način, kot ga omogoča trenutna spletna stran.

 

Pripravila:

Sara Drašković

vodja Kabineta župana

 

GREGOR MACEDONI

župan

Nazaj na seznam