vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020–274 Izboljšanje promete varnosti na Straški cesti


Datum: 13. 07. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

V križišču Straške c. in Bršljina (gostilna Čefidelj) oblika cestnega profila vozniku napačno nakazuje, da prednostni promet poteka naravnost po Straški cesti, dejansko pa poteka iz Bršljina na Straško cesto. Razen domačinov, ki iz izkušenj poznajo pravilen potek prednostne smeri, drugi vozniki praviloma napačno ocenijo, kdo v križišču ima prednost in tako prihaja po nepotrebnem do nevarnih prometnih situacij. To se odraža v tem, da: - vozniki iz neprednostne severne smeri (Livada) ne upočasnijo oz. ne ustavijo pred križiščem (kar je na veliko količino tovornega prometa posebej nevarno), - vozniki iz južne smeri (Prečna), ki nadaljujejo pot naravnost po Straški cesti niso pozorni na voznike, ki prihajajo v prednostni smeri iz Bršljina (z njihove desne) in jim sekajo pot. Prometna signalizacija v tem križišču je sicer postavljena, vendar bi morala, glede na izredno neustrezen cestni profil, biti bolj izrazita. Predlagam: 1. iz smeri Prečna je potrebno popraviti vertikalno signalizacijo - znak za prednostno cesto iz smeri Prečna ni v vidnem polju voznika (postavljen je predaleč od roba cestišča, tik ob gostilno Čefidelj, trenutno je tudi delno zasukan, tako da se ga še težje opazi - glej priponko). Iz smeri Prečna bi morali postaviti portal s predkrižiščno tablo, ki bi visel nad cestiščem in bi ga vozniki ne mogli spregledati. 2. dodati talne cestne oznake s smeri Livada, ki opozarjajo, da mora voznik upočasniti vožnjo in se po potrebi ustaviti (zvočne talne oznake) V prihodnje bo potrebna celovitejša sanacija križišča: bodisi spremeniti prednostno smer, bodisi spremeniti križanje cest tako, da se bo neprednostna Straška cesta priključila na ovinek Straška c. - Bršljin pod kotom.

 

Odgovor

Na Mestni občini Novo mesto smo problematiko prometne varnosti na omenjenem križišču že zaznali in iščemo ustrezne rešitve, pri čemer je, kot ste že sami ugotovili zadeva kompleksna, upoštevajoč še toliko bolj dejstvo, da omenjeno križišče predstavlja tudi del odseka bodoče kolesarske povezave Drska - Bršljin, ki se bo navezala na že izveden projekt Straške ceste.

Sam projekt križišča bo tako predmet posebne obdelave  in usklajevanja tako z lastniki zemljišč kot tudi z ostalimi deležniki, z namenom zagotavljanja čim večje prometne varnosti.

 

 

dr. Vida Čadonič Špelič

 direktorica                                                                                                                  

 

 

 

Nazaj na seznam