vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020–273 Objava člankov iz Glasila NM na spletu


Datum: 13. 07. 2020
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Predlagam, da se članke iz Glasila NM objavlja na spletnem mestu glasila, vsakega posebej in v obliki primerni za splet - z besedilom in slikami. S tem bi se vsebinam povečal doseg med bralci in v spletnih iskalnikih bi pridobili izpostavljenost teh vsebin. Trenutna objava celotne številke kot PDF je sicer v redu in lahko tudi ostane, vendar je neuporabna za širjenje vsebin po elektronskih poteh, npr. za deljenje posameznih člankov na družbenih omrežijh ipd.

 

Odgovor

Pobudo smo preučili in jo bomo smiselno upoštevali pri načrtovanju prenove spletne strani Novomesto.si.

 

                                                                                                     Manca Čampa Pavlin

                                                                                                          Kabinet župana

Nazaj na seznam