vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020–272 Varnost v občini


Datum: 09. 07. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Na njega se obračajo občani predvsem tisti ki živijo ob južni meji naše občine. Pred časom smo imeli tukaj načelnika policijske uprave, ki je podal poročilo z nekimi ukrepi, ki jih policija izvaja in vprašanje kakšno je trenutno stanje, predvsem premoženjska varnost in pa vprašanje glede migrantov , če je ta statistika v porasti in kaj policija načrtuje in kakšne ukrepe bo pripravila, da se to sanira.

Odgovor

Zastavljeni vprašanji smo naslovili na Policijsko postajo Novo mesto. Njihov odgovor je v prilogi.

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

 

Priloga: dopis MNZ, Policijska postaja Novo mesto

262-priloga Policije.pdf

Nazaj na seznam