vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-134 Izgradnja in ureditev novega križišča »pri tabletki«


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Izgradnja in ureditev novega križišča »pri tabletki«

Vprašanje, kje bi se dalo v bodoče izvedeti več informacij o krožišču/križišču »pri tabletki«; a bo ta dvopasovni izvoz in uvoz pomenil tudi preureditev križišča v t.i. turbo križišče z vodenjem prometa.

Odgovor

Osnovni namen ureditve krožišča je izboljšati priključevanje glavne ceste G2-105/1511 pri Krki in izboljšati varnostno situacijo v območju križišča. Pri projektiranju se je kot optimalna rešitev izkazala preureditev dvopasovnega krožnega križišča v krožno križišče s pritisnjenimi pasovi za desne zavijalce, ki je krožno križišče z najmanj konfliktnimi točkami in kapacitetno najbolj zmogljivo.

V okviru projekta je zajeta razširitev cestnega priključka za dva vozna pasova glavne ceste G2-105/1511 Krka, ureditev priključka glavne ceste G2-105/0257 Ločna – Krka s priključkom regionalne ceste R3-651/0399 Bučna vas – Krka, ureditev križišča z vgradnjo delineatorjev, ureditev komunalne infrastrukture, izgradnja oporne konstrukcije, ureditev cestne razsvetljave ter ureditev pločnika za pešce in kolesarske steze.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam