vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-12 Elektronsko vlaganje pisnih pobud in vprašanj


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

V prejšnjem mandatu so svetniki imeli možnost vlaganja pisnih pobud preko elektronskega sistema.

Vprašanje, ali to deluje tudi sedaj in predlog, da je ta možnost mogoča tudi v naprej.

Odgovor

Ta možnost ostaja, jo pa izvajalec trenutno nadgrajuje in bo predvidoma vzpostavljena do naslednje 4. redne seje, ko bodo svetnikom posredovana tudi uporabniška imena in gesla. Smo pa od prejšnje seje že uspešno vzpostavili nadgrajen sistem za objavo gradiv za seje, za katerega verjamemo, da je bolj pregleden in uporaben.

 

                                                                                                             Urban Kramar

                                                                                                          Kabinet župana

Nazaj na seznam