vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-41Ureditev pešpoti, da so primerne tudi za otroške vozičke in kolesarje


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda, da se uredi pešpoti kot je recimo v enem delu Župančičevo sprehajališče, da ne bi imeli starši z vozički težave pri porivanju teh vozičkov skozi pesek; tudi kolesarji imajo težave; tukaj nekdo nekaj narobe počne; pesek se mora položiti pravilno, ne pa da se navede da se bo poležal čez 3,4, ali 5 mesecev ampak je vozen isti dan in primeren za vse uporabnike.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Odgovor

Izvedba sprehajališč se izvede v sklopu investicije. Končna granulacija je določena s projektno dokumentacijo. V sklopu vzdrževanja javnih površin se izvaja redno vzdrževanje sprehajališč, po potrebi tudi dosipa pesek.

Pobuda je smiselna in jo bomo v prihodnje tudi v največji možni meri upoštevali, tako v sklopu rednega vzdrževanja kot pri izvedbi investicij.

 

 

 

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam