vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2022-8 Vprašanje glede preplastitve ceste na Markljevi ulici in otroškega igrišča


Datum: 12. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Občan z Markljeve ulice sprašuje naslednje: »Že deset let se pogovarjamo o preplastitvi Markljeve. Nimamo pločnika, zato otroci hodijo po nevarni cesti. Prav tako si želimo otroško igrišče.« Prosim za odgovor o morebitnih načrtih glede omenjenih problematik.

Odgovor

Na delu Markljeve ulice smo v preteklem letu v dogovoru in sodelovanju s krajevno skupnostjo Bučna vas sanirali vodovod in delno preplastili ter asfaltirali makadamsko povezavo do naselja Dolenje Kamence. Tudi nadaljnje ureditve bodo potekale na podlagi pobude KS, pri čemer bomo preučili možnosti širitve z izgradnjo pločnika, preplastitve ceste in umestitve igrišča.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam