vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
19.04.2018 Zamenjava zarjavelih košev za smeti in namestitev dodatnih novih košev za smeti ter za pasje iztrebke Dr. Milena Kramar Zupan Direktorica občinske uprave
19.04.2018 Umestitev nove postaje za izposojo koles in polnilnice za električna kolesa na novem parkirišču pri Splošni bolnišnici Novo mesto Dr. Milena Kramar Zupan Kabinet župana
19.04.2018 Računi za pogrebne storitve Dr. Milena Kramar Zupan Kabinet župana
22.03.2018 Pobuda za spremembo - podaljšanje delovnega časa vrtca v popoldanskem času Dr. Milena Kramar Zupan Urad za družbene dejavnosti
30.06.2017 Ureditev mestnega parka Julija in otroškega igrišča na zelenici ob Krki pod Tušem Dr. Milena Kramar Zupan Urad za razvoj in prostor
05.07.2016 Vpis zagotovitve univerzalnega dostopa do pitne vode v Ustavo RS in uvrstitev te točke na dnevni red naslednje seje Občinskega sveta MO NM Dr. Milena Kramar Zupan Urad za gospodarske javne službe
07.09.2015 Odstop romskega svetnika Dr. Milena Kramar Zupan Kabinet župana
25.05.2015 Obravnava stroškov storitev obveznih občinskih komunalnih javnih služb na naslednji seji Občinskega sveta Dr. Milena Kramar Zupan Urad za gospodarske javne službe
25.05.2015 Letni program nadzora Nadzornega odbora MO NM Dr. Milena Kramar Zupan Kabinet župana