vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
22.03.2018 Dokončna ureditev prometa na Westrovi ulici Dušan Kaplan Urad za razvoj in prostor
01.02.2018 Pomoč pri iskanju bivalnih prostorov Dušan Kaplan Urad za družbene dejavnosti
01.02.2018 Dostop na delovišče za gradnjo novih blokov v Mrzli dolini Dušan Kaplan Urad za razvoj in prostor
22.11.2016 Modifikacija odloka o cestne prometu v Novem mestu Dušan Kaplan Urad za gospodarske javne službe
18.10.2016 Zamenjava/umik zanemarjenih oglasnih tabel na območju med Upravno enoto, občinsko stavbo in KCJT Dušan Kaplan Občinski inšpektorat
18.10.2016 Ureditev pešpoti med Smrečnikovo ulico in Belokranjsko cesto ob potoku Težka Voda Dušan Kaplan Urad za gospodarske javne službe
05.07.2016 Prestavitev prehodov za pešce na dovozih iz stranske ceste na glavno cesto Dušan Kaplan Urad za gospodarske javne službe
05.07.2016 Avtobusno postajališče pri Avtobusni postaji Novo mesto Dušan Kaplan Urad za gospodarske javne službe
23.02.2016 Ureditev prometa na Šmihelski cesti v križišču z Westrovo ulico Dušan Kaplan Urad za gospodarske javne službe
22.01.2016 Pobuda za izgradnjo stopnic pri CSD na Resslovi ulici Dušan Kaplan Urad za razvoj in prostor
07.07.2015 Sprememba voznega reda MPP Dušan Kaplan Urad za gospodarske javne službe
07.07.2015 Rekonstrukcija poškodovanih in dotrajanih brvi čez reko Krko Dušan Kaplan
20.03.2015 Poročilo o javnih razpisih s področja športa, kulture in sociale Dušan Kaplan Kabinet župana
20.03.2015 Izgradnja primernih parkirnih mest za avtodome Dušan Kaplan Urad za razvoj in prostor