vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
08.06.2023 900-0008/2023-78 Navodila za plačilo parkirnine Dr. Janez Povh Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
14.04.2022 900-0003/2022 - 494 Parkiranje pri Zdravstvenem domu Novo mesto Dr. Janez Povh Urad za razvoj in prostor
07.10.2021 900-00012/2021 - 426 Problem divjih svinj Dr. Janez Povh Urad za razvoj in prostor
27.05.2021 900-0007/2021 - 385 Krožišče tabletka in sanacija ceste proti Bršljinu Dr. Janez Povh Urad za razvoj in prostor
27.05.2021 900-0007/2021 - 384 Nadzor mestnega redarstva in policije Dr. Janez Povh Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
12.11.2020 900-18/2020–297 Pobuda za posredovanje podatkov Centru za socialno delo Dr. Janez Povh Urad za družbene dejavnosti
06.02.2020 9001-11/2019-213 Poročilo o učinkih ukrepa skupnih šolskih okolišev Dr. Janez Povh Urad za družbene dejavnosti
06.02.2020 9001-11/2019-212 Poročilo o dogajanju v KS Bučna vas Dr. Janez Povh Urad za družbene dejavnosti
14.11.2019 9001-8/2019-182 Projekt križišča Andrijaničeve ceste in Ceste brigad v Bršljinu Dr. Janez Povh Urad za razvoj in prostor
25.09.2017 Analize o čistosti reke Krke Dr. Janez Povh Urad za razvoj in prostor
18.04.2016 Namestitev opreme za omejitev hitrosti vožnje na križišču Andrijaničeve ceste in Veliko Bučno vasjo Dr. Janez Povh Urad za gospodarske javne službe
22.01.2016 Kreiranje e-naslova za občinske svetnike Dr. Janez Povh Urad za finance in splošne zadeve
07.07.2015 Nevarnost izvoza iz Ulice Cesta brigad na Andrijaničevo cesto v Bršljinu Dr. Janez Povh Urad za gospodarske javne službe
09.02.2015 Ustanavljanje Univerze Novo mesto Dr. Janez Povh Kabinet župana
17.12.2014 Ureditev dovoza k trgovini Hofer v Bučni vasi Dr. Janez Povh Urad za gospodarske javne službe