vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 342 Pobuda za pripravo predloga kodeksa obnašanja svetnic in svetnikov na sejah občinskega sveta in delovnih telesih


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za splošne zadeve
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Boštjan Grobler

Pobuda

Glede na situacijo razplamtevanja sovražnega govora na seji občinskega sveta in tudi na Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je potrebno po zgledu državnega sveta sprejeti nek kodeks obnašanja svetnikov na sejah in odborih in pobuda, da se pripravi predlog kodeksa, ki definira kaj lahko svetnik na seji počne oz. kaj je še sprejemljivo in da definira neka osnovna pravila bontona obnašanja.

Odgovor

Pobudo svetnika sprejemamo. Predlog kodeksa bo predvidoma pripravljen za sprejem do prve jesenske seje.

 

Pripravili:

Maja Gorenc, višja svetovalka

Suzana Virc, podsekretarka

 

 

Po pooblastilu, št. 1000-20/2017-54 z dne 26. 2. 2021                                                                                        

Vanja Lakner

Vodja Urada za finance in splošne zadeve

 

 

dr. Vida Čadonič Špelič,

direktorica

Nazaj na seznam