vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
01.02.2018 Vzdrževanje ceste v Črmošnjicah pri Stopičah Stanislav Galič Urad za razvoj in prostor
15.12.2016 Odprtje mostu na Smrečnikovi ulici za promet Stanislav Galič Kabinet župana
22.06.2015 Prodaja zemljišč na Košenicah Stanislav Galič Urad za premoženje in kmetijstvo
25.05.2015 Motenje javnega reda in miru v nočnem času na območju sprehajališča Šance v Novem mestu Stanislav Galič Urad za gospodarske javne službe
09.02.2015 Nerešena etažna lastnina in parcele v Kulturnem centru Janeza Trdine Stanislav Galič Urad za splošne zadeve