vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0006/2023-52 Pobuda za ureditev e računa za komunalne storitve


Datum: 20. 04. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Eva Filej Rudman

Pobuda

Podala bi pobudo, ki je ob prihajajočem Dnevu zemlje ekološke narave; vse članice in člane občinskega sveta, zaposlene v občinski upravi in tudi ostale bi pozvala, da si uredijo e račun za komunalne storitve; e račun je prijazen do okolja in enostaven za uporabo; čisto enakovredno nadomešča račun, ki ga nekateri trenutno prejemajo s klasično pošto;  obrazec za spremembo se lahko dobi na spletni strani podjetja Komunala.

Odgovor

Na Mestni občini Novo mesto podpiramo trajnostno naravnane rešitve in pobudo pozdravljamo.

 

Pripravila:

Monika Gabrič Simon,

vodja Kabineta župana po pooblastilu št.

1000-0009/2018-65 z dne 16. 1. 2023

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam