vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 439 900-0012/2021 - 418 Zaščitna ograja na šolski poti in prehod za pešce v Stopičah


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Hvala za hitro reakcijo in začetek sanacije stanja ob Bohtetovem mlinu. Čakam še na rešitev drugega dela pobude: Da se nariše prehod za pešce v Stopičah, pri bivši trgovini, ko prideš iz Težke Vode v Stopiče.

Odgovor

Za umestitev prehoda na predlagano lokacijo se bo v prvi fazi izvedel ogled lokacije z namenom ugotovitve ali so izpolnjeni zakonski pogoji za umestitev prehoda za pešce. V kolikor se bo izkazalo, da so pogoji izpolnjeni, bomo to tudi izvedli.

 

 

Lep pozdrav.

 

Brigita Železnik

vodja organa - direktorica skupne uprave

Nazaj na seznam