vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 438 900-0012/2021 - 419 Odprava črne točke na priključku ceste iz Dolža na cesto 105 (NM - Metlika) - ponovitev pobude


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Odgovor na pobudo ni primeren in se izmika ugotovitvi stanja in rešitvi težave. Voznik, ki ustavi pred stop znakom se ne more varno vklučiti v promet proti Metliki, saj mu zarast na cestni brežini hitre ceste zapira pogled na prihajajoča vozila. Prosim, da se težava reši. Odgovor MONM Cesta LC 295134 skozi Dolž, se vključuje na državno cesto G2 105/0256, ki je višjega ranga. Pred vklopom na državno cesto, kjer je na križišču postavljen stop znak, se je potrebno popolnoma ustaviti. Ob upoštevanju prometne signalizacije je torej preglednost ustrezna.

Odgovor

Glede ureditve signalizacije v omenjenem križišču sem pridobil mnenje predstavnika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP). Trenutna signalizacija je neskladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, zato je predlagal določene spremembe, ki bodo v sodelovanju s Skupno občinsko upravo (SOU OD) realizirane predvidoma v začetku prihodnjega leta.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam