vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0012/2021 - 419 Odprava črne točke na priključku ceste iz Dolža na cesto 105 (NM - Metlika)


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

MONM zagotovi odpravo črne točke na priključku ceste Stopiče - Dolž na cesto 105 / 0256 v km 10,0 (NM – Metlika). Na brežini državne ceste je potrebno odstraniti zarast, ki zapira pogled za levo zavijanje, iz smeri Dolž, za smer proti Metliki.

Odgovor

Cesta LC 295134 skozi Dolž, se vključuje na državno cesto G2 105/0256, ki je višjega ranga. Pred vklopom na državno cesto, kjer je na križišču postavljen stop znak, se je potrebno popolnoma ustaviti. Ob upoštevanju prometne signalizacije je torej preglednost ustrezna.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam