vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0012/2021 - 418 Zaščitna ograja na šolski poti in prehod za pešce v Stopičah


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Zaščitna ograja na šolski poti in prehod za pešce v Stopičah. Na cesti, ki se uporablja kot šolska pot in je tudi sicer čedalje bolj obremenjena: Dolnja Težka Voda - Stopiče (mimo Bohtetovega mlina) bi bilo potrebno dokončati namestitev zaščitne ograje, kajti teren se udira in pot postaja nevarna. Predlagam, da se nariše prehod za pešce v Stopičah, pri bivši trgovini, ko prideš iz Težke Vode v Stopiče.

Odgovor

Odsek ceste v smeri Dolnje težke vode v dolino proti Bohtetovem mlinu smo si ogledali na terenu. Ugotovili smo, da je nevaren tako za pešce kot avtomobile, zato bomo tu postavili  jekleno varnostno ograjo, predvidoma do konca letošnjega leta.

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam