vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0012/2021 - 417 Udeležba predstavnika občine na društvenih dogodkih


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Kako pogosto društva na svoje dogodke povabijo župana ali predstavnika MONM in kakšen je kriterij za udeležbo. Nekaterim društvom taka prisotnost veliko pomeni in so razočarani, če se MONM povabilu ne odzove.

Odgovor

Vabila številnih društev in ostalih organizacij so zelo pogosta in mnogokrat tudi zelo pozna. Kljub temu si po najboljših močeh prizadevamo, da če je le možno, zagotovimo prisotnost predstavnika MONM. Najpogosteje se prireditev udeležuje župan, v primeru njegove zadržanosti pa praviloma zagotovimo prisotnost enega izmed podžupanov ali direktorice OU.

 

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja kabineta župana

Nazaj na seznam