vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 416 Brezplačni prevozi z mestnim potniškim prometom za upokojence


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Mesti Ljubljana in Maribor sta dala upokojencem možnost brezplačnega prevoza v mestnem prometu. Vprašanje ali se bo temu pridružilo tudi Novo mesto in pobuda da se taki akciji pridruži.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je dala pobudo za brezplačen prevoz upokojencev v mestnem prometu na Ministrstvo za infrastrukturo. Odgovorili so nam, da so brezplačni prevozi upokojencev prednostno financirani  v  Ljubljani in Mariboru, ker imata ti dve mesti več kot 100.000 prebivalcev. Za ostala mesta na ministrstvu pripravljajo izračun stroškov oz.  finančni vpliv na državni proračun. Zadnjo urgenco je ustno podal župan MO NM konec oktobra neposredno ministru za infrastrukturo, ki je ureditev brezplačnega mestnega prevoza za upokojence v preostalih mestnih občinah najavil v mesecu novembru letos.

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam