Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-72 Postavitev spletne kamere na Glavnem trgu v Novem mestu


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Glede na to da je Glavni trg Novega mesta prenovljen in v ponos mesta bi bilo potrebno našo novo pridobitev predstaviti tudi širše. Najboljši način predstavitve je predstavitev na svetovnem spletu. Na trgu bi postavili eno ali dve kameri preko katerih bi se preko spleta v živo predvajalo dogajanje na obnovljenem trgu. Možnosti so preko Skyline webcams ali katerega podobnega ponudnika.    

Odgovor

MONM vrhunce dogajanja v starem mestnem jedru Novega mesta predvaja prek lastnih spletnih komunikacijskih kanalov. Ko bomo uvedli sistem za umirjanje in kontrolo prometa, bodo v sklopu lokacij nadzornih kamer pri nadzoru potopnih stebričkov in semaforjev preverjane tudi možne lokacije za postavitev spletnih kamer.

 

 

Pripravil:

 

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

 

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam